Hyakunichigo Ni Shinu Wani

Hyakunichigo Ni Shinu Wani

Alternative: Hyakunichigo ni Shinu Wani; 100nichigo ni Shinu Wani; 100日後に死ぬワニ
View: 74767 views
Author(s): Yuuki Kikuchi
Genre: Slice of lif,
Status: Ongoing
Bookmark Remove Bookmark

Hyakunichigo Ni Shinu Wani chapters Latest

Hyakunichigo Ni Shinu Wani Content

A Twitter comic by Yuuki Kikuchi about a croc living his last 100 days.

Hyakunichigo Ni Shinu Wani chapters

Browse Manga by Initial Alphabetic

Browse Manga by Status