Eko Eko Azaraku

Eko Eko Azaraku

Alternative: エコエコアザラク ; Eko Eko Azarak ; The Wizard of Darkness
View: 5726 views
Author(s): Koga Shinichi
Genre: Horror, Mystery, Shounen, Supernatural,
Status: Ongoing
Bookmark Remove Bookmark

Eko Eko Azaraku chapters Latest

Eko Eko Azaraku Content

When the chant "Eko Eko Azark" sounds, something is bound to occur, be it within the town or the school!

A classic horror manga, Eko Eko Azarak follows Misa Kuroi, a witch who transfer to a new school and the bizarre horrors which she encounters there.

While relatively unknown outside of Japan, the series was extremely well received domestically. It lasted for 19 volumes, and spawned a six volume sequel, an OVA, two TV series and six live action films.

Eko Eko Azaraku chapters

Browse Manga by Initial Alphabetic

Browse Manga by Status